Iza színházban járt - Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Örkény Színház)
szombat, 12 október 2019 14:41

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Örkény Színház)

Értékelés:
(48 szavazat)

Lélekvesztő

(Örkény Színház – Kosztolányi Dezső: Édes Anna – 2019. október 1-i előadás)

Éva: Szenteczki Zita Édes Annája álombeli, tört fókuszú előadás, a regény gazdagságából keresi a választ legérdekesebb miértekre. Miért marad Anna Vízyéknél? Mert gyerekpótlék. Evidencia lesz, hogy Anna és Vizyné egyaránt rabok, egyedül vannak és a gyilkosság a szabadulás, ez köti össze őket. Szenteczki Zita rendezéseit látva biztos, hogy jönnek az okos nők.
Iza: Abba lány(fiú), Marilyn, Conchita Wurst és Édes Anna, amint egy ingatag (majdnem proszektrúráról kölcsönzött) fémasztalon kergetik egymást. A játéktér minden praktikumot nélkülöz, a jelmezek úgyszintén, egyik sem színészbarát. Erős koncentráció és nagy akarat kell hat jó színésztől, hogy maguk és a nézők is higgyék ez itt színház, nem erőmutatvány. Nyertes csatát vívnak. 

Iza: Az Örkény Stúdióban még a szokásosnál is kisebb, háromsoros, nyújtott U-alak a nézőtér, tán 80 székkel, a díszlet egy hosszú fémasztal, mögötte öt szék. Kosztolányi regényének szereplői közül ott van Ficsor, a Vizy-házaspár, Moviszterék, Patikárius Jancsi és cimborája, Elekes Józsi, s a három cseléd: Etel, Stefi, Anna. A többiek most elmaradnak. Juhász Nóra nem is díszletet tervezett, csak díszletteret. Izsák Lili a nőket felül Barbie-rózsaszínbe, alul csillogó aranyba, Vizy államtitkár-helyettest a Vadnyugat meghódítására, Ficsort pulóveres Füles Mackónak öltöztette.  A gyülekező nézőket a pulóveres Ficsor fogadja, asztalra feltett lábbal, szemtelenül, úgy kocsmai vagány mód stírölve az érkezőket.
Éva: Ha egy irodalmi művet a kötelező olvasmánnyá és az érettségi tétellé válás egyaránt sújtja, attól még mehet nagyot színpadon. Az Édes Anna ilyen, a közelmúltban Rusznyák Gábor  dramatizálta újonnan Miskolcra, Závada Pál is készített színpadi szöveget Tatabányára, most Bíró Bence felel a különösen jól gördülő textusért. A regény mindent tudó narrátori szerepe mindenkié és senkié, nemcsak a dialógusokat, a regény  mondatait is halljuk hol jelenet-, hol akciótagolásként, néha jellemzésként. Mintha egy különösen mohó, sötétmárvány boncasztalon játszódna minden keserv és kísérlet a szemünk előtt, végig hordozva magában az utolsó vacsora - képet. Az asztal mögött, előtt, alatt történik meg, ami megtörténhet egy lánnyal, aki csak a gyilkosság után mosolyog végre felszabadultan. Zsigmond Emőke kivételével mindenki játszik más szerepet is, jelmezzel és parókával jelzetten. A szereptöbbszörözés szórja és esetlegessé teszi a fókuszt, Annát szemlélve sorban végignézzük az összes sikertelen kapcsolódási és kötődési kísérletet: marad Vizyné.

Éva: A legerősebb szál Anna (Zsigmond Emőke) és Vizyné (Für Anikó) kapcsolata. Előbbi az életösztöntől vezetve azonnal menekülne, utóbbi hisztérikusan vágyakozik a „kéz alatt szerzett lányra”. A lányra, a feladatra. Für Anikó Vizynéje tört lelkét akkurátusan rejti a társadalmi helyzete problémának látni akart ügyei mögé, valódi baja a gyász, az egyedüllét és az, hogy nem bocsát ő meg istennek a lánya halála miatt, de férjének sem a túlélés képességéért. Für Anikó fantasztikusan fagy meg Vizy félrelépésének társasági említéskor, maga az érinthetetlen keserű magány. Lefojtott tettvágya a cseléddel való foglalkozásban kap egyedül teret, hiszen felesleges ő már feleségként, anyaként, nőként. A feleslegesség hisztérikus aktivitása váltakozik az elfojtott bánattal Für Vizynéjében,  színészi  eszközként kiválóan kezelt (szándékosan) túlvezérelt arcjátéka a minden pillanatban megsértődő nőé,  minden egyes fintor újabb sebre mutat. A valódi vigasz lehetetlensége a titka ennek az alakításnak, Für Anikó játszik egy szerencsétlent, aki játszik, hogy ne látszódjon szerencsétlennek.
Iza: Ahogy Kosztolányi jellemzi, Vizy Angéla magas, halott sápadt, jéghideg nő, „ismeretlen madárhoz hasonlít”. Amit Kosztolányi leírt, azt Für Anikó – nagyon csúnyán mondva – kifogalmazza magából. Sokadszorra jövők ki azzal az érzéssel a színházból őt látva, amihez hozzáteszi magát, az tökéletes. Bíró Kriszta is magára szabta a szerepet. Kosztolányinál Moviszterné „a szép doktorné…aki búgva kacag”. Ami megmarad Bírónál a karakterből, az a zongorajáték, de a levegőben, némán. Egyebekben a doktorné jelentéktelen, bandzsa, irritáló figura, Moviszterné nem született „tetszelgő tükröknek udvarolni”. Stefi cselédként, egy kis gyöngyszem az alakítása, játéka a dal megelevenedése: ”Jaj! Kosári Emánuel, Fedák Sárika. Itt van az új kollégátok, Pacal Márika.” Cselédje a Tanácsköztársaság bukása után is megmarad „vörösnek”, gazdáinál ő a „vörös grófnő”.        

Iza: Borsi Balogh Máté Ficsora amerre kell nyal, amerre lehet tapos, Annát korbáccsal is Vizyéknél tartja, mert tanácsköztársaságbéli elvtársságát a lánynak kell megbűnhődnie. Amikor arcába sziszegve maradásra kényszeríti, akár az Az ötödik pecsét nyilas tisztje, megmutatja, hogyan kell szemvillanás alatt megtörni egy embert. Patikárius Jancsiként tobzódik a színész, mert ő is a Kosztolányi-figura ellen szereposztása. Az ő léhasága, véletlenül sem Jávor Pál érzetű. Annát az Abba S.O.S. című számával kábítja: „Mikor a közelemben vagy, drágám, akkor sem hallasz/ A szerelem mit nekem adtál, semmi más nem menthet meg.” A bálon aranylurex ruhába tűsarkakon Wurst-paródia, Marilyn Monroeként dalolja: I wanna be loved by you. Az általa hozott figura kizökkentő. Most mi van? De hihető, igen, Patikárius Jancsi ebben az elrajzolt közegben ilyen is lehet. A színészek közül ő végig „flörtöl” a közönséggel, állandó szemkontaktban van a nézőkkel. Ficsor és Jancsi pimaszsága így szublimál, sorra töri meg a nézőtér tagjait, nem bírják provokatív tekintetét.  
Éva: Epres Attila Vizyje az intimitás kedélyes színlelésével, magánéleti vitahelyzetekből való kemény kilépéseivel, szép büszke magyar korlátoltságával a kész világkép kedélyes lovagja, aki csak akkor hatódik meg magától meg-megremegő hanggal, mikor kimondja végre elért pozícióját: helyettes államtitkár. Már meg is halhat. Meg is hal. Znamenák István Moviszterétől hangzik el az előadás kulcsszava: az irgalom. A társaságban gúny és értetlenség kíséri, nincs helye. Józan ingerültség, felcsapó értelem, az öregedő férfi utolsó lendülete a jó értelmezésére – Znamenák Movisztere a hiábavalóság okos  prófétája, aki azért megpróbálja. Az előadás egyik legerősebb alakítása.

Iza: Zsigmond Emőke született Édes Anna. Látszólag törékeny, finom vonásokkal rendelkező, szöszke lány, de csillogó szemében ott van Lizzie Borden. A rendező nem kímélte. Érteni vélem én, hogy a Vízy-féle lélektani idomítást rajzolja meg a számára tervezett mozgás, de úgy egy óra elteltével már csak a színész kínját láttam. Zsigmond kígyózó hernyómozgással, csak saját felsőkarja erejével újra és újra végigaraszolja magát a hosszú fémasztalon, majd visszafordulva, alatta kiskutyaként előre szalad, kezdve ezt előlről. Néha riadt mókusként felkucorodik a falraszerelt padkára, úgy két méterre. Minek? (Kéz-és térdvédői állandóan elcsúsznak. Hiába na, színészember bármire képes. Egy német konzervgyári munkás ezzel a védőfelszereléssel azonnal rohanna a szakszervezethez.) E testbeszéddel való kommunikáció nem ad alakításához annyi pluszt, amit Patikárius Jancsinál. Kivétel tán az Abba-dal, az S.O.S. általa, az asztaltetején való görcsszerű elmozgását, ellenpontozva a szeleburdi úrfi szex utáni extázisát. Olyan, akár Janis Joplin bódulatban. De Zsigmond Emőke egy kemény színésznő. Csakazértis. Ha néha megpihenhet a kúszás-mászásban, szeme játékával, állóhelyzetben megmutat mindent Annából, amit maga fontosnak tart. Azt, hogy a szenvedés miként töri meg fokról fokra a lány lelkét. Hogyan veszíti el a külvilághoz fűződő kapcsolatát, amiből számára már csak Bartosék Bandikájának horpadt trombitája marad. Láttatja, ahogy ez az egészséges balatoni lány megcsúnyul és érthetővé válik, hogy egy méltatlan szerelemben való csalódás miként lehet katalizátora tettének. A végén tort ül műve felett, a bál estélyén feldarabolja az ünnepi tortát, aminek a tetején a Vízy-párral közös fotója látható. Akkurátusan körbevágja Angéla képét, s megeszi, teljesítette a küldetését, lány Pinokkióként kiiktatta Madame Gepettot.

(Hebszt-Véner Orsolya felvétele.)

Megjelent: 2070 alkalommal